Meeluisteren

Overzicht extra collectes

Rooster extra collecten 2021

10-1-2021 Nieuwbouw kerk
24-1-2021 Deputaatschap Hulpverlening Kerkbouw
7-2-2021 Nieuwbouw kerk
21-2-2021 Kerkelijk Nieuws
7-3-2021 Deputaatschap Hulpverl. In Bijzondere Noden
14-3-2021 Deputaatschap voor Israël
28-3-2021 Nieuwbouw kerk
4-4-2021 Deputaatschap Evangelisatie
18-4-2021 Theologische School
2-5-2021 Nieuwbouw kerk
9-5-2021 Ds. G.H. Kerstenschool
23-5-2021 Deputaatschap Zending
6-6-2021 Nieuwbouw kerk
20-6-2021 Deputaatschap Hulpverl. In Bijzondere Noden – Noodhulp Nigeria
4-7-2021 Nieuwbouw kerk
18-7-2021 Deputaatschap Emerituskas
1-8-2021 Nieuwbouw kerk
22-8-2021 Kerkelijk Nieuws
5-9-2021 Nieuwbouw kerk
19-9-2021 Deputaatschap Evangelisatie (Merksem)
3-10-2021 Nieuwbouw kerk
10-10-2021 Theologische School
24-10-2021 Helpende Handen (Gehandicaptenzorg
7-11-2021 Nieuwbouw kerk
21-11-2021 Ds. G.H. Kerstenschool
12-12-2021 Deputaatschap Emerituskas
25-12-2020 Diaconale projecten Zending en Bijzondere Noden

Betalingen via digitaal collecteren worden via een verzamelbatch
overgemaakt naar het desbetreffende doel zonder vermelding van de afzender.