Meeluisteren

Overzicht extra collectes

Rooster extra collectes 2024

7-1-2024 Nieuwbouw kerk
21-1-2024 Kerkelijk Nieuws
4-2-2024 Nieuwbouw kerk
18-2-2024 Actie JBGG – Bijbel binnen bereik
3-3-2024 Deputaatschap Hulpverl. In Bijzondere Noden
17-3-2024 Deputaatschap voor Israël
31-3-2024 Deputaatschap Evangelisatie (Paascollecte)
7-4-2024 Nieuwbouw kerk
21-4-2024 Ds. G.H. Kerstenschool
5-5-2024 Nieuwbouw kerk
19-5-2024 Deputaatschap Zending (Pinkstercollecte)
26-5-2024 Theologische School
9-6-2024 Nieuwbouw kerk
23-6-2024 Deputaatschap Emerituskas
7-7-2024 Nieuwbouw kerk
21-7-2024 Deputaatschap Evangelisatie
4-8-2024 Nieuwbouw kerk
18-8-2024 Kerkelijk Nieuws
1-9-2024 Nieuwbouw kerk
15-9-2024 Deputaatschap Hulpverl. In Bijzondere Noden
29-9-2024 Theologische School
6-10-2024 Nieuwbouw kerk
20-10-2024 Helpende Handen (Gehandicaptenzorg)
3-11-2024 Nieuwbouw kerk
17-11-2024 Ds. G.H. Kerstenschool
8-12-2024 Deputaatschap Emerituskas
25-12-2024 Diaconale projecten Zending en Bijzondere Noden

 
Betalingen via digitaal collecteren worden via een verzamelbatch
overgemaakt naar het desbetreffende doel zonder vermelding van de afzender.