Meeluisteren

Overzicht extra collectes

Rooster extra collectes 2023

1-1-2023 Nieuwbouw kerk
15-1-2023 Kerkelijk Nieuws
5-2-2023 Nieuwbouw kerk
19-2-2023 Deputaatschap Hulpverlening Kerkbouw
5-3-2023 Deputaatschap Hulpverl. In Bijzondere Noden
19-3-2023 Theologische School
2-4-2023 Nieuwbouw kerk
9-4-2023 Deputaatschap Evangelisatie (Paascollecte)
23-4-2023 Deputaatschap voor Israël
7-5-2023 Nieuwbouw kerk
14-5-2023 Ds. G.H. Kerstenschool
28-5-2023 Deputaatschap Zending (Pinkstercollecte)
4-6-2023 Nieuwbouw kerk
18-6-2023 Deputaatschap Hulpverl. In Bijzondere Noden
2-7-2023 Nieuwbouw kerk
16-7-2023 Deputaatschap Emerituskas
6-8-2023 Nieuwbouw kerk
20-8-2023 Deputaatschap Evangelisatie Merksum
3-9-2023 Nieuwbouw kerk
17-9-2023 Kerkelijk Nieuws
1-10-2023 Nieuwbouw kerk
15-10-2023 Theologische School
29-10-2023 Helpende Handen (Gehandicaptenzorg)
12-11-2023 Nieuwbouw kerk
26-11-2023 Ds. G.H. Kerstenschool
10-12-2023 Deputaatschap Emerituskas
25-12-2023 Diaconale projecten Zending en Bijzondere Noden

Betalingen via digitaal collecteren worden via een verzamelbatch
overgemaakt naar het desbetreffende doel zonder vermelding van de afzender.