Meeluisteren

Nieuws

Aanmelden biddagdiensten

Het blok ‘Van der Linden – Riedijk’ is op de biddag niet ingedeeld voor een kerkdienst. Vanaf vrijdag 5 maart kunt u/jij aanmelden voor een dienst. De uitnodiging krijgt u/jij dan op 9 maart. U kunt bellen of een berichtje sturen naar[...]

Lees verder >

Schema kerkbezoek t/m 28/3/2021

[...]

Lees verder >

Aanmelden kerkdiensten

Op de zondag dat u niet ingedeeld bent om naar de kerk te gaan, kunt u zich aanmelden voor een  dienst. Dat is mogelijk vanwege afmeldingen die binnenkomen. Aanmelden kan van maandag tot en met woensdag bij de koster (0610354339). Vanaf do[...]

Lees verder >

Overzicht extra collectes

Rooster extra collecten 2021 7-2-2021 Nieuwbouw kerk 21-2-2021 Kerkelijk Nieuws 7-3-2021 Deputaatschap Hulpverl. In Bijzondere Noden 14-3-2021 Deputaatschap voor Israël 28-3-2021 Nieuwbouw kerk 4-4-2021[...]

Lees verder >

Brief namens de coördinatoren van de NPV

Dit bericht is niet alleen voor de vrijwilligers en zorgvragers die bekend zijn bij de NPV, maar geldt voor iedereen, zowel voor hen die zorg vragen als voor hen die zorg willen bieden. We denken daarbij ook aan de wat oudere jeugd. Wij [...]

Lees verder >

Thuis meeluisteren

Omdat velen aan huis gebonden zijn, zal er: Vanaf D.V. maandag 23 maart iedere werkdag, met uitzondering van de donderdag,  om 19.30 uur een meditatie gelezen worden die via kerktelefoon, scanner en internet te beluisteren is. Op do[...]

Lees verder >