Meeluisteren

Zijn vuur en haardstede ( Ger.Gem. Rotterdam C )