Meeluisteren

Toen hij het bestemde ambt ontvangen had