Meeluisteren

Omdat Hij het gedaan heeft ( Ds v Aalst )