Meeluisteren

Ivo en de Vikingszoon, vijand overzee ( stripverhaal)