Meeluisteren

Halyburton, Een gerijpte korenschoof