Meeluisteren

Gij liet door heerszucht ons vertreden