Meeluisteren

Geen onheil zal de stad verstoren ( H. Schreuders)