Meeluisteren

En zij begonnen vrolijk te zijn ( Ds. H.van Gilst)