Meeluisteren

Een onmogelijke zaak voor rechercheur Verschoor