Meeluisteren

Door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen