Meeluisteren

De strijd van de arme wever ( John Warburton)