Meeluisteren

Dagboek van een krijgsgevangene in Japan