Meeluisteren

Als de zon schijnt vallen er schaduwen