Meeluisteren

Brief namens de coördinatoren van de NPV

Dit bericht is niet alleen voor de vrijwilligers en zorgvragers die bekend zijn bij de NPV, maar geldt voor iedereen, zowel voor hen die zorg vragen als voor hen die zorg willen bieden. We denken daarbij ook aan de wat oudere jeugd.

Wij willen het volgende onder de aandacht brengen:
Veel gezinnen hebben het druk nu de kinderen thuis zijn en er les gegeven moet worden. Zijn er gezinnen die geholpen willen worden? Dan denken we vooral aan boodschappen doen, maaltijden bereiden of – in goed overleg met elkaar – huishoudelijke taken zoals ramen zemen of andere zaken waar goed afstand van elkaar gehouden kan worden, eventueel wandelen met de niet-schoolgaande kinderen.

Misschien zijn er die een schoolgaand kind thuis op wat afstand les willen geven of andere hulpvragen waarvoor u altijd bij ons terecht kunt om samen te kijken naar een oplossing. Zolang Nederland niet volledig op slot zit, zijn er misschien wat hand- en spandiensten te verrichten.

Om onze ouderen niet te laten vereenzamen, is er al aan de vrijwilligers die een zorgvrager hebben, gevraagd om wat meer te bellen. Mogelijk zijn er vrijwilligers die geen zorgvrager hebben, maar die wel in een telefoonrooster mee willen draaien om eenzame ouderen eens te bellen.

Wij wensen iedereen veel kracht en wijsheid van Boven toe om in deze zorgvolle tijden de taak die is opgelegd te volbrengen!