Meeluisteren

Gegevens delen

Onderstaand kunt u uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer doorgeven. In deze tijd kan de kerkenraad u dan digitaal bereiken als dat nodig is. Wilt u duidelijke uw familienaam en adres + huisnummer volledig vermelden?

    Uw gegevens worden volgens de huidige AVG-wetgeving zorgvuldig verwerkt in de ledenadministratie en niet ongevraagd gedeeld met derden.