Meeluisteren

Wie zijn zij, en vanwaar zijn zij gekomen?