Meeluisteren

Verlaat mij niet, terwijl mijn kracht vergaat