Meeluisteren

Tot een scherpe dorsslede gesteld( Ds Dorsman)