Meeluisteren

Hij schenkt mij hulp en red mij keer op keer