Meeluisteren

Het koren is rijp ( ds F.J. Dieleman )