Meeluisteren

Ervaringen van een Isra‰liet voor en tijdens de oorlog