Meeluisteren

En Zijn dierb’re gunst beschreven ( Ger.Gem Barneveld )