Meeluisteren

Een vreemde ontmoeting op de Noordzee