Meeluisteren

Een mens.veroordeling/Goddelijke vrijsp.