Meeluisteren

Een leger van licht ( midden oosten)