Meeluisteren

Dan en nacht in Zijn Tempel ( Ds. A. Makkenze )